Споразумение с потребителите, Условия за ползване

Следното Споразумение с потребителя урежда използването на сайта http://www.calories.bg , включително без ограничение участие в калкулации, бюлетин, блогове, лични обяви, както и всички други области, в случай че съответната област няма допълнителни условия за ползване.

I. Цел на сайта.
1. Този сайт е разработен преди всичко като образователен ресурс. Стремим се да представяме научно-обоснована информация в областта на храненето.
2. Сайтът не е предназначен да осигури медицинска помощ по лични въпроси за здравето или за насочване на лечение.
3. Винаги търсете съвет от вашия лекар или други квалифицирани здравни специалисти преди началото на всяка нова диета и попитайте вашия лекар по всички въпроси, които могат да имат отношение към заболяването.

II. Вид на информацията
1. Информацията в основният сайт www.calories.bg е с източници от базата на Американското министерство на земеделието (USDA SR-22), от Food composition tables or databases (FCDBs), поддържана от European Food Information Resource (EuroFIR). Информацията се ползва съгласно условията на предоставящите я организации.
2. В сайта се предлага и информация подадена от български производители.
3. Източник на нормите за адекватен хранителен прием (АДП)е Наредба № 23 от 19.07.2005 за физиологичните норми на хранене на населението, издадена от министъра на здравеопазването. Даните за витамин В5, холин и манган са взети от нормите на Американската агенция по храните. Стойностите обозначени с "~" показват липсващи или непълни данни за съответният параметър. Вашите персонални стойности могат да бъдат по-големи или по-малки в зависимост от индивидуалните ви дневи нужди, които трябва да консултирате със специалист.

III. Авторско право
1. Физическите лица, участвали в подбора, превода и подреждането на базата данни са носителите на авторските права като съставители на бази данни. Техните интереси са защитени съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права и се представляват от управителите на фирма Ениак ООД.
2. Авторското право върху компютърните програми принадлежи на фирма Ениак ООД (http://www.eniak.bg ).

IV. Регистрация
1. За използване на някои области на сайта се изисква регистрация. Сайта не събира лични данни. Предоставените от вас данни се използват само във връзка с функциите, за които са необходими.
2. Пазете профила и паролите си за достъп от неоторизирани от вас лица.

V. Възраст
1. Сайта се препоръчва за използване от лица над 14 годишна възраст. Ако сте родител, преценете допълнително дали да дадете достъп до сайта на вашето дете.

Моля, прочетете правилата, съдържащи се в настоящото споразумение внимателно. Можете да достигнете до споразумение по всяко време този адрес

Използването и/или регистрация на всяка област от сайта ще представлява вашето съгласие да се съобразят с тези правила.
Ако не сте съгласни с тези правила, моля не използвайте сайта.

Споразумението с потребителите може да бъде променяно, така че проверявайте често. Продължаването на използването на сайта от вас ще представлява потвърждение за приемането за всякакви промени и изменения към споразумението.

Екипът на www.calories.bg
 
 Важно: Този сайт е разработен преди всичко като образователен ресурс. Стремим се да представяме научно-информационни данни в областта на храненето и здравето. Сайтът не е предназначен да осигури медицинска помощ по лични въпроси за здравето или за насочване на лечение. Консултирайте се със здравен специалист по въпроси, относно вашето здраве.

Ползването на сайта предполага, че сте прочели и приели Общите условия на сайта

© Copyright 2023, www.calories.bg, All rights reserved, Сайт на Ениак ООД