Адекватен и максимално допустим прием на хранителни вещества за различни възрастови групи. Таблиците са базирани на Наредба № 23 от 19 юли 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението; издадена от министъра на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, брой 63 от 2 август 2005 г.Други източници

Американската агенция за храни и нутритиенти

Интерактивна база, съдържаща сравнения за 26 нутритиенти в 32 европейски страни и различни категории жители. Базата данни е разработена по проект на EURRECA .


Други нормативни документи

НАРЕДБА № 47 за изисквания към хранителните добавки
 
 Важно: Този сайт е разработен преди всичко като образователен ресурс. Стремим се да представяме научно-информационни данни в областта на храненето и здравето. Сайтът не е предназначен да осигури медицинска помощ по лични въпроси за здравето или за насочване на лечение. Консултирайте се със здравен специалист по въпроси, относно вашето здраве.

Ползването на сайта предполага, че сте прочели и приели Общите условия на сайта

© Copyright 2023, www.calories.bg, All rights reserved, Сайт на Ениак ООД