Анализ за Супа с три вида лук 

Мярка: 

АДП: 

Пояснение:
1. Използваните хранителни стойности са от базата на Американското министерство на земеделието (USDA SR-22), от Food composition tables or databases (FCDBs), поддържана от European Food Information Resource (EuroFIR) и предоставени от български производители.
2. Източник на нормите за адекватен хранителен прием (АДП)е Наредба № 23 от 19.07.2005 за физиологичните норми на хранене на населението, издадена от министъра на здравеопазването. Даните за витамин В5, холин и манган са взети от нормите на Американската агенция по храните. Стойностите обозначени с "~" показват липсващи или непълни данни за съответният параметър. Вашите персонални стойности могат да бъдат по-големи или по-малки в зависимост от индивидуалните ви дневи нужди, които трябва да консултирате със специалист.
3. Символът „–„ за определен параметър означава, че не може да се определи точно неговата стойност. Когато тази стойност участва в изчисление на рецепта или меню, вида й се променя на „италик“.
 
 Важно: Този сайт е разработен преди всичко като образователен ресурс. Стремим се да представяме научно-информационни данни в областта на храненето и здравето. Сайтът не е предназначен да осигури медицинска помощ по лични въпроси за здравето или за насочване на лечение. Консултирайте се със здравен специалист по въпроси, относно вашето здраве.

Ползването на сайта предполага, че сте прочели и приели Общите условия на сайта

© Copyright 2022, www.calories.bg, All rights reserved, Сайт на Ениак ООД