Хранителни и здрави претенции
Все по-голям брой храни, продавани на територията на ЕС, съдържат хранителни и здравни претенции. Хранителна претенция са твърденията на производителя, че даден продукт има хранителни свойства като "ниско съдържание на мазнини", "без добавена захар" и "високо съдържание на фибри".

Здравната претенция е всяко изявление на етикети, в реклами, маркетинг или по друг начин, че в резултата на потреблението на дадена храна или хранителна добавка може да има ползи за здравето. Например, че дадена храна може да помогне за засилване на естествени защитни сили на организма или увеличаване на способността за учене.

Рамка на Европейската Комисия
През декември 2006 г. ЕК прие регламент относно използването на хранителни и здравни претенции от производителите, като определи хармонизирани европейски правила за ползване на здравни и хранителни твърдения при различните пазарни и маркетингови действия на производителите. Една от основните цели на регламента е да гарантира, че всяка претенция на етикета на храните в Европейската общност е подкрепена с достатъчно научни доказателства.

Кой проверява здравните претенции
Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) обработва заявленията от производители или държави членки за хранителни и здравни претенции на техните продукти или субстанции. Всяко твърдение трябва да е придружено с достатъчно научни доказателства.

Как да разберем кои твърдения са ободрени и кои отхвърлени
Няколко са членовете от регламента на EFSA, по които се правят оценки:


чл. 13.1
Член 13.1 от Регламента на EFSA оценява хранителни и здравни претенции свързани с ролята на дадено хранително вещество или добавка за растежа, развитието и функции на тялото, психологически и поведенчески функции; за отслабване и контрол на теглото, контролиране на на енергиините възможности чрез храната. По този член не се разглеждат твърдения, свързани с развитието на децата, здравето им или намаляване риска от заболяване.

Повече информация за работата на EFSA по член 13.1 може да намерите на:
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm

чл. 13.5
Член 13.5 от Регламента на EFSA разглежда хранителни и здравни претенции въз основа на нови научни доказателства и/или със защитени права на собственика. За тези здравни претенции се изисква разрешение за всеки конкретен случай поотделно, след представяне на научна документация на EFSA за оценка.

Повече информация за работата на EFSA по член 13.5 може да намерите на:
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13-5.htm

чл. 14
Член 14 от Регламента на EFSA разглежда хранителни и здравни претенции, свързани със значими заболявания и развититето и здравето на децата

Повече информация за работата на EFSA по член 14 може да намерите на:
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article14.htm

Конкретните становища и здравни прeтенции може да видите от Публикации на страницата на EFSA - http://www.efsa.europa.eu/en/publications.htm . От Subject изберете Nutrition и направете допълнителен избор.


Организация, партньор на EFSA в България
EFSA инициира създаването на фокални центрове в страните-членки, които да действат като посредници между EFSA и различните национални агенции по безопасност на храните, научно-изследователските институти, потребителите и други заинтересовани от дейността на EFSA организации. Фокалните центрове трябва да осигуряват обмяна на информация по безопасност на храните между EFSA и националните организации, свързани в национална мрежа.

Сайта на българският фокален център е на адрес:
http://focalpointbg.com/

На нашите страници също ще ви информираме за становището на EFSA относно подадените претенции.
 
 Важно: Този сайт е разработен преди всичко като образователен ресурс. Стремим се да представяме научно-информационни данни в областта на храненето и здравето. Сайтът не е предназначен да осигури медицинска помощ по лични въпроси за здравето или за насочване на лечение. Консултирайте се със здравен специалист по въпроси, относно вашето здраве.

Ползването на сайта предполага, че сте прочели и приели Общите условия на сайта

© Copyright 2024, www.calories.bg, All rights reserved, Сайт на Ениак ООД